Informació i taxes

IMPORTANT: LES TARGETES FEDERATIVES S’HAN DE RECOLLIR A LA PRÒPIA FEDERACIÓ DINS L’HORARI D’OFICINA

La condició de federat s´acretida mitançant la Llicència Federativa. La possessió de la qual, a més d´una asegurança personal que reporta evidents avantatges i és obligatòria per la participació en competicions o qualsevol esdeveniment organitzat per la FBME.. Una cobertura d´accidents immillorable.

El posseïdor de la targeta adquireix una pòlissa per cobrir els accidents en la pràctica del esport, segons les condicions de les diferents modalitats establertes. Accés a subvencions i premis.

Possibilitat d´accedir amb preus avantajosos als cursos de formació subvencionats per la FBME, o de rebre directament subvencions per a la realització d´activitats i competicions tant per la FBME com per la direcció General d’Esports del Govern Balear.

Descomptes a les botigues especialitzades, als refugis del consell insular i pas lliure a la zona del pla des Pouet.

Subvenció del 50% en els desplaçaments per competicions oficials a la peninsula a causa de l´evident perjudici que representa la insularitat per la pràctica de les modalitats que són competència de la FBME.

Rescat i salvament a muntanya.

La targeta assegura l´assistència en els salvaments efectuats pel servei de Protecció Civil de Balears en particular, i de tot el món en general (segons àmbit geogràfic de la cobertura escollida).

Possibilitat de projecció estatal i internacional.

La possessió de la targeta federativa de la FBME no és un impediment per poder accedir a les prestacions de la targeta de la FEDME, ja que en possibilita l’habilitació.

Accés al cursos de l´EBAM.

La targeta federativa de la FBME permet d´accedir a les activitats docents de l´Escola Balear d´Alta Muntanya, no tan sols als cursos que organitza per esportistes, sinó també als cursos que organitza per a la titulació de tècnics, amb condicions avantajoses.

MODALITAT

INFANTIL

(0-13 ANYS)
JUVENILS

(14-17 ANYS)
ADULTS

(18-74 ANYS)
SENIORS

(+74 ANYS)
ACTIVITATS ÀMBIT
A 29,90€ 54,70€ 88,65€ 73,65€ Excursionisme España Andorra, Pirineu, Marroc
B 30,50€ 59,35€ 107,10€ 92,10€ Escalada, Curses per muntanya España Andorra, Pirineu, Marroc
C 37,55€ 74,45€ 152,35€ 137,35€ Mateixes que B
Europa i Marroc
D __€ __€ 160,50€ 160,50€ Mateixes que C Mundial (Per Expedicions polars i Muntanyes fins a 7.000 mts.)
E __€ __€ 580€ Mateixes que D, Expedicions Tot el món
AUT1 68,70€ 68,70€ 68,70€ Excursionisme, Marxa Nòrdica Autonòmica
AUT2 90,60€ 90,60€ 90,60€ Curses per muntanya, escalada Autonòmica


AMPLIACIONS FEDME
   INFANTIL: 1,20€          JUVENIL: 5,60€         MAJORS I SÈNIORS: 11,80€