Escalada

El dia 8 d’abril de 2011 es creà  la nova vocalia d´escalada que serà  encapçalada per Samuel Rial amb el suport d’un equit de feina, formant així­ un nou comitè d’escalada.

Aquest comitè vol donar informació d’allò que es fa al nostre món via: e-mail*, triptics, rocodroms i un blog (escaladafbm.blogspot.com) i també dur a bon port altres com: trobades, competicions, reequipament d’escoles, parlar amb propietaris de zones amb problemes d’accés, mantenir contacte amb els clubs, etc.

A continuació, s’adjunten una sèrie de documents que poden ser d’interés:

  • Fitxa reequipaments. Aquest és un document que s’haurà d’emplenar en el moment en que es realizti un reequipament d’una via. Això permetrà tenir un control més exhaustiu de l’estat de les vies d’escalada dins el nostre territori.
  • Solicitud material. El comitè d’escalada de la FBME disposa de tota una sèrie de material per el reequipament de les vies d’escalada (xapes i reunions). Per a poder disposar d’aquest, s’haurà d’emplenar la solicitud corresponent i portar-la signada en el moment de recollir el material.

Pots seguirnos a : Facebook